God Bruk Av Parken

God bruk av Frognerparken

Parken brukes av oss som bor i byen
og mer enn en million turister hvert år!
Alle er glade i parken.
Parken er vår hage og vårt fristed.
Det krever hensyn.
Forbud burde unngås, men vi må ha noen regler
for at vi skal trives sammen:

– Hovedaksen fra Hovedporten over broen til Livshjulet er ingen trafikkåre. Syklister og andre på hjul må derfor holde lav fart og vise hensyn.

– Motorkjøretøy er forbudt i hele parken.

– Rullebrett skal ikke brukes i hovedaksen eller på granittkonstruksjoner andre steder. Rullebrett ødelegger granittkanter og trappetrinn.

– Fotball, bandy og lignende aktiviteter skal skje utenfor hovedaksen.

– Salg tillates bare fra etablerte kiosker og serveringssteder.

– Levende musikk, opptreden og andre arrangementer må godkjennes av Friluftsetaten i Oslo kommune.

– CD-spiller og radio må kun brukes i forbindelse med godkjent opptreden.

– Griller må plasseres slik at plenene ikke skades. Brukt grill legges i container som er merket for formålet.

– Annet søppel legges i en av de mange søppeldunker, eller tas med hjem.

– Person med ansvar for hund plikter å ha kontroll med hunden ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at hunden ikke er til fare eller sjenanse for andre. Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å forebygge at barn blir skremt. I perioden fra 1. april til 20. august skal hunder holdes i bånd. Dette er samme regler som gjelder på andre offentlige steder i Oslo (jf. hundeloven og politivedtektene for Oslo). Det er gjort unntak fra båndtvangsbestemmelsene på det såkalte hundejordet, som er ett av flere spesielt opprettede dressurområder for hunder i Oslo. http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/parker_friomrader/friomrader_for_hund/

– Hundepose må brukes.

Vi trenger din hjelp til å verne Frognerparken.
Vi ønsker at parken gir deg glede.

Frognerparkens Venner i samarbeid med
Friluftsetaten i Oslo kommune, Vigeland-museet og Oslo Bymuseum.

Friluftsetatens vakttelefon er 22 67 99 36