Forside

fpvenner image

Sinnataggen og Frognerparken trenger omsorg og flere venner!

Parken står overfor betydelige utfordringer. Vi trenger flere medlemmer for å stå så sterkt som mulig i kampen for parken og få mer penger til egne tiltak. Følg oss på Facebook. Dersom du er en av de som er mer interessert i online aktiviteter anbefale vi at du heller tar snartur innom CasinoTopp.net.

Artikkel om Den Engelske Park

Jacob H. Lunds artikkel om Den Engelske Park kan lastes ned som PDF fil ved å klikke her.

Som medlem bidrar du til:

· større oppmerksomhet rundt parken.
· at parken vedlikeholdes og oppgraderes.
· foreningens egne tiltak i parken.

Som medlem får du:

· to fyldige medlemsblad per år.
· en praktisk almanakk.
· mulighet til å delta på foreningens aktiviteter.

Kontingentsatser

Frognerparkens Venner:

Enkeltmedlem: kr. 150,-
Familiemedlemmskap:
To personer kr. 200,-
Tre eller flere personer kr. 300,-

Barokkhagens Venner:

Man blir automatisk medlem i Frognerparkens Venner ved å melde seg inn i Barokkhagens Venner.
Man kan ikke være medlem i bare Barokkhagens Venner.
Enkeltmedlem: kr. 225,-
Familiemedlemmskap:
To personer kr. 275,-
Tre eller flere personer kr. 375,-

Familiemedlemskap:

For familier som ønsker å støtte med større beløp og flere personer som medlem, men som ønsker å få tilsendt bare et medlemsblad og en almanakk pr. husstand.

Bedriftsmedlemskap:

1-10 ansatte kr. 600,- / 960,- får 3 stk medlemsblad, 3 stk almanakker
11-30 ansatte kr.1 200,- / 2 260,- får 5 stk medlemsblad, 5 stk almanakker
Over 30 ansatte kr. 2 400,- / 3 600,- får 10 stk medlemsblad, 10 stk almanakker

Livsvarig medlemskap i Frognerparkens Venner kr. 1500,-
Man kan ikke bli livsvarig medlem i Barokkhagens venner.

Bok: “Frognerparken – fra dyrket mark til byens park” kr. 50,-

Almanakk: kr. 50,-. Kan kjøpes i Vigeland-museet, Oslo Museum, avd. Bymuseet og Vigeland Kafé